arrow_back
Wij zijn

Anders Bezig

Wij zijn anders. Wij zijn samen bezig met onze klanten om gezonde werknemers in gezonde bedrijven te realiseren.

Anders bezig in ieders belang!

 Certficaten van Bezig

BEZIG is uiteraard een gecertificeerde arbodienst. Volgens de Arbowet moet een arbodienst voldoen aan de normen van de Arbeidsomstandighedenwet. De kwalificering hiervan bestaat uit het ISO-9001 en het WSCS-Arbodiensten certificaat. Bezig bezit beiden! Onze certificaten

Bezig voor jou als arbodienstverlener

Bezig richt de dienstverlening samen met de opdrachtgever in, zodat er volledige aansluiting is op wat er nodig is. Maatwerk in plaats van standaard processen, waardoor de beste voorwaarden gecreëerd worden om doelstellingen te behalen.
Bezig is gecertificeerd conform ISO 9001/arbodiensten en streeft kwaliteit na in alles wat zij doet.

Bezig heeft een landelijke dekking en een unieke en innovatieve visie op arbodienstverlening, ontwikkeld vanuit het Communicatiemodel.
Bezig gaat daarbij altijd voor partnership met de opdrachtgevers en medewerkers in de hectiek van alledag. Wij bieden daarin goede zorg, veiligheid, professionaliteit en effectiviteit.

Bezig met

Communicatie

Bezig werkt vanuit het Communicatie Model. Dit houdt in dat er voor zowel de medewerker als het bedrijf aandacht is en er effectief gecommuniceerd wordt met warme zakelijkheid. Om te komen tot een duurzaam resultaat is het van belang dat de leidinggevende zijn rol kent, uitvoert en uitbreidt. Bezig zorgt er voor dat het gesprek over gedrag en de gemaakte keuzes in alle situaties tot stand komt en op gang blijft.

Om de keuze voor verzuim zo optimaal mogelijk te kunnen beïnvloeden, is het aan de leidinggevende om zo effectief mogelijk te communiceren. Dit blijkt vaak geen eenvoudige opgave, wel heeft het het meeste invloed op duurzame inzetbaarheid en behoud van arbeidsvreugde. Ondersteuning en coaching in de communicatie is daarbij van essentieel belang.

Samen Bezig?

Wij zeggen altijd ja tegen een kop koffie en een goed gesprek!