arrow_back
Bezig met

Verzuimmanagement

30 mei 2020

Verzuimmanagement

Bezig voor jou als arbodienstverlener DienstverleningBezig richt de dienstverlening samen met deopdrachtgever in, zodat er volledige aansluitingontstaat op wat er nodig is. Maatwerk in plaats van standaard processen, waardoor de beste voorwaarden gecreëerd worden om dedoelstellingen te behalen. GecertificeerdBezig B.V. is gecertificeerd conform ISO9001/arbodiensten en streeft kwaliteit na inalles wat zij doet. Bezig heeft een…
Read More
30 mei 2020

De Werkgever

Bezig met de werkgever Onze KlantenDe opdrachtgevers van Bezig kiezen voor Bezig, vanwege:praktische en menselijke dienstverleningbetaalbaarheid en kwaliteitde aantoonbare duurzame resultaten op korte- en lange termijnhet feit dat bij Bezig alles draait om de opdrachtgevers en hun medewerkers! Branches & DienstenBezig heeft ervaring in vele branches en werkt onder andere, maar niet beperkt tot:productie- en…
Read More
30 mei 2020

De Werknemer

Bezig voor de werknemer De WerknemerWij hebben aandacht voor jouw bevlogenheid, gericht op het creëren van goede werkomstandigheden. Vanuit jouw eigen kracht wordt onderzocht welke inzetbaarheid haalbaar is. Het streven is iedereen zo gezond, gemotiveerd en geïnspireerd als mogelijk mee te laten doen, ondanks eventuele (medische) beperkingen. Samen Samen gaan voor het einddoel… stap voor…
Read More
30 mei 2020

Uitdagingen

Bezig met jouw ontwikkeling Ontwikkeling & UitdagingenGezond en inzetbaar zijn gaat veel verder dan medische kwesties. Daarom heeft Bezig een aantal programma’s en workshops ontwikkeld welke bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werkvreugde.De workshops en trainingsprogramma’s van Bezig dragen bij aan persoonlijke- en organisatie ontwikkeling en worden op verschillende manieren, zowel online als ookop locatie, ingezet…
Read More
30 mei 2020

De Toekomst

De ToekomstHoe zou het zijn om alvast in de toekomst te kunnen kijken. Te zien wat ons te wachten staat. Helaas, dus dan maken we die toekomst zelf. Dit door ons te bezinnen op onze ambities, grondwaarden en uitgangspunten. Door te bouwen aan een wereld waarin wij bijdragen aan gezonde mensen in gezonde bedrijven.Daarin zijn…
Read More