arrow_back
Bezig met

Uitdagingen

Bezig met jouw ontwikkeling

Ontwikkeling & Uitdagingen

Gezond en inzetbaar zijn gaat veel verder dan medische kwesties. Daarom heeft Bezig een
aantal programma’s en workshops ontwikkeld welke bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werkvreugde.

De workshops en trainingsprogramma’s van Bezig dragen bij aan persoonlijke- en organisatie ontwikkeling en worden op verschillende manieren, zowel online als ook
op locatie, ingezet bij onze klanten.

Deze interventies zijn:

  • Geïntegreerd binnen het totale programma van arbodienstverlening.
  • Workshop of trainingsprogramma op maat gemaakt op basis van de ontwikkelvraag van de organisatie.
  • Losse individuele inschrijving vanuit verschillende organisaties
Trainingen/ workshops

Workshops:

  1. Verzuimtraining voor de leidinggevenden.
  2. Gesprekstechnieken met acteur.
  3. HR management trainingen  op het gebied van duurzame inzetbaarheid, verzuimaanpak, taakdelegatie en talentontwikkeling.

Trainingsprogramma:

  1. Jaarprogramma management ontwikkeling
  2. Stressreductie, gedragsbeïnvloeding en eigen regie voor werknemers.

Bij vragen of interesse, aarzel geen moment en vul ons contactformulier in. Ook kan er direct contact met ons opgenomen worden via  info@bbezig.nl  of direct naar ons bellen  085-8768780

Constant bezig

Bezig is constant bezig om het werkleven te vullen met werkplezier en ontwikkeling.  Met aandacht voor de mens en organisaties.

 Een pro- en reactieve benadering, gevraagd en ongevraagd advies. Meegaan met de ontwikkelingen zowel in de wereld, bij de klant en bij onszelf.