arrow_back
Wij zijn

Team Bezig

Samen zijn wij praktisch ingesteld en bieden wij advies waar iedereen mee uit de voeten kan! 

Professionals met pit!

Wij zijn anders Bezig

We weten wat het is om ziek te zijn. We weten ook hoe we hier weer uit komen. Aan het werk gaan en blijven. Samen met onze specialisten op het gebied van:

Coaching en training

Wet- en regelgeving

Bedrijfarts

Arbeids- & organisatiedeskundige

ERD

Verzuimbegeleiding

Mediation

Beleidsontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Hogere veiligheidskundige

Arbeidhygiënist

Het team van Bezig bestaat uit professionals met meerjarige vak- en coaching ervaring in combinatie met de nodige levenservaring.
We weten wat het is om ziek te zijn. We weten hoe we hier weer uit kunnen 
komen en aan het werk te gaan en te blijven, zodat je zelf weer meetelt. Onze persoonlijke, praktische en warm-zakelijke benadering rondom ziekte en verzuim is zorgzaam én effectief.

We hebben verschillende specialisaties op het gebied van verzuimbegeleiding met/ zonder taakdelegatie, preventie, 
duurzame inzetbaarheid, wet- en regelgeving, ERD, coaching management, mediation, beleid – en organisatieontwikkeling. 
Alle Bezigers zijn praktisch ingesteld en brengen advies uit,
waar iedereen mee uit de voeten
kan!

Bezig met

Periodiek medisch onderzoek: Maatwerk en opgebouwd naar wens

Bezig verzorgt de PMO geheel voor de opdrachtgever, waarbij de inhoud van ons PMO gebaseerd is op de factoren die invloed hebben op het werkvermogen (voor duurzame inzetbaarheid).

De vier pijlers:
Gezondheid ( bijvoorbeeld leefstijl)
Competenties ( vakkennis en vaardigheden)
Normen en waarden (motivatie, betrokkenheid en de werk-privé balans)
Werk (bijvoorbeeld fysieke belasting en werkdruk)

Wij gaan uit van de onderwerpen die de opdrachtgever benadrukt, waarbij de PMO opgebouwd wordt naar wens van de opdrachtgever.

Bezig met

Risico-inventarisatie en Evaluatie

Als onderdeel van een goed gezondheidsbeleid vormt de RI&E als vertrekpunt. Wij brengen in kaart welke mogelijke risico’s uw medewerkers lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Als werkgever kan er besloten worden tijdig het beleid aan te passen of de juiste interventie in te zetten om problemen te voorkomen. De RI&E is een wettelijk verplicht onderzoek dat iedere werkgever met personeel regelmatig laat uitvoeren. 

Bezig kan de gehele RI&E en/ of toetsing voor je verzorgen.
Middels een systematische aanpak en onderzoek op risico’s 
van veiligheid, welzijn en gezondheid van de medewerkers.
De uitkomst leidt tot een 
werkdocument waarmee het bedrijf inzicht krijgt in de feitelijke én de gewenste arbeidsomstandigheden.
Denk hierbij aan concrete aandachtspunten en maatregelen ter 
verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Bezig met

Ook met aanvullende wensen

Mediation

De arbeidsmediators van Bezig zijn allen geregistreerd en gecertificeerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MFN).
Dit betekent dat de mediator strikt onpartijdig is en 
gebonden is aan de voorgeschreven werkwijze.
Zie hiervoor de informatie en de reglementen 
op www.mediatorsfederatienederland.nl
In sommige gevallen is er sprake vaneen arbeidsconflict. Of een combinatie van verzuim en arbeidsconflict.
Vaak is er bemiddeling nodig om het daadwerkelijk belang van samenwerking 
te bereiken.
In deze gevallen biedt mediation een oplossing. Een conflict is er om opgelost te 
worden!

Samen Bezig?

Wij zeggen altijd ja tegen een kop koffie en een goed gesprek!